KDAJ NAS OBISKATI

Ko potrebujete strokovno pomoč pri:
• premagovanju čustvenih stisk (občutki tesnobe, različni strahovi, depresivnost, panika ipd.);
• premagovanju težav v medosebnih odnosih (partnerski odnosi, odnosi starši – otroci, odnosi na delovnem mestu ipd.);
• izboljševanju samozavesti;
• preseganju splošnega občutek nezadovoljstva, občutka praznine, pomanjkanja življenjskega smisla;
• odpravljanju ali ublažitvi telesnih težav, ki nimajo razvidnega telesnega vzroka;
• odpravljanju težav s spanjem;
• predelovanju travmatičnih doživetij (nasilje, različne zlorabe ipd.);
• predelovanju izgub (žalovanje ob smrti pomembne osebe, ločitev, upokojitev, izguba zaposlitve ipd.);
• predelovanju nedokončanih zadev iz preteklosti (problematični odnosi v primarni družini, neuresničeni cilji ipd.);
• obvladovanju stresa;
• spopadanju z izzivi konkretnih življenjskih situacij (menjava službe, zaključevanje šolanja, rojstvo otroka ipd.);
• preprečevanju in odpravljanju izgorelosti pri delu;
• osebnostni rasti.