GESTALT TERAPIJA

Gestalt terapija spada med celostne, humanistične in fenomenološke psihoterapevtske pristope.

Človeka doživljamo kot celostno bitje, ki ga ne moremo deliti na posamezne dele kot so telo, duševnost, čustva, razum, saj delujejo povezano in vplivajo drug na drugega.

Ali kot pravi Goethe » Kdor hoče živo preučiti, bo zmeraj najprej kaj ubil, potem na koščke razdelil, vendar življenjske zveze žal ne bo odkril«.

Prav tako dogajanje v posameznikovem okolju vpliva na procese v posamezniku in posameznik s svojim procesi vpliva na polje »posameznik/okolje« kot celoto.
Naš temeljni pristop ni odkrivanje in zdravljenje bolezni (patogeneza), ampak prizadevanje za krepitev zdravja (salutogeneza).

Najnovejše raziskave nevroznanstvenikov potrjujejo, da psihoterapija lahko spreminja obstoječe možganske zapise, živčne procese in strukture in ustvarja nove zapise ter nove povezave med različnimi možganskimi predeli, ki urejajo psihične in duhovne procese. Tudi naše izkušnje pri delu z ljudmi in osebne izkušnje v večletni individualni učni terapiji to potrjujejo.

Gestalt psihoterapija je primerna za ljudi, ki želijo bolje spoznati sebe, si pobliže ogledati svoje življenje in ozavestiti načine, s katerimi sooblikujejo odnose z drugimi. Primerna je za ljudi, ki želijo bolje razumeti svoje sposobnosti, težave, potrebe in skrbi. V sodelovanju s terapevtom ima klient možnost odkrivati, kako njegova preteklost vpliva na njegovo doživljanje in vedenje »tu in zdaj«. Ponuja mu možnost, da se zave svojih občutkov in postaja bolj samozavesten pri njihovem izražanju. To mu odpira pot do bolj izpolnjujočega življenja in kvalitetnejših odnosov.